Background
Doelstellingentabel Hoofdstuk 7

Zorg voor het
milieu

Background

Doelstellingentabel

Zorg voor het milieu

Ambitie

Resultaat

 

 

 

Reduceren impact op het milieu door eigen organisatie

 

 

Verminderen energieverbruik

Energiebesparingplan*

Duurzame huisvesting*

100% groene energie*

Energiebesparingplan opgeleverd

Warmte/Koude Opslag
kassen Metslawier
Overstap op groene energie per
1 januari 2015

Mobiliteit: verminderen reizen en verduurzamen wagenpark

Stimuleren video conferentie
Ontwikkelen nieuw beleid duurzaam wagenpark*

 
Digitaal beleid Papierverbruik – 20% in 2016* Overstap op FSC papier en gerecycled papier

 

 

 

Ontwikkelen duurzame aardappelen

 

 

Ontwikkelen nieuwe rassen met hogere opbrengst tegen lagere impact

Ontwikkelen plan voor een sustainability index voor rassen

Start met inventarisatie en weging van de duurzaamheids kenmerken

 

 

 

Verbeteren logistiek en verpakking

 

 

Local for local teelt in Europa

Van 74% (2010) naar 82% (2014/2015) wordt lokaal geleverd

In lijn met doelstelling in 2013/2014: 81%
Optimaliseren transport van pootgoed

Reduceren transport km per truck tot 400 containers per binnenscheepvaart*

Transport via binnenvaartschepen vanuit Friesland en Groningen naar haven Velsen of Rotterdam

Gebruik duurzame verpakking Onderzoek naar alternatieven op basis van milieu impact

Onderzoek naar overstap op herbruikbare Europallets
Gebruik van eerlijk geproduceerde jute zakken

     
Ketenverantwoordelijkheid    
Selecteren toeleveranciers (telers) met een duurzaamheidsprogramma Toename aantal HZPC-telers dat deelneemt aan Stichting Veldleeuwerik met 12 per jaar* 53 HZPC-telers nemen deel aan Veldleeuwerik
Selecteren toeleveranciers (transporteurs) met een duurzaamheidsprogramma   Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden
Selecteren toeleveranciers (verpakkingsindustrie) met een duurzaamheidsprogramma   Duurzame leverancier voor jute

* Van toepassing in Nederland

 

sluit deze tabel