Background
Hoofdstuk 9 Maatschappelijke betrokkenheid

Van betekenis zijn voor onze maatschappelijke omgeving

Naast het verkleinen van onze voetafdruk, goed werkgeverschap en het bijdragen aan voedselzekerheid willen we ook van betekenis zijn voor de maatschappelijke omgeving. Dat doen we in de vorm van het nemen van sociale verantwoordelijkheid rondom onze proefvelden, het leveren van een bijdrage aan een gezond voedingspatroon, het koesteren van onze relatie met onze stakeholders en de support van goede doelen. Deze activiteiten ondernemen we vanuit ons hoofdkantoor in Joure. In de toekomst zullen we ook al onze vestigingen wereldwijd meer actief inzetten om social return te  leveren.

Doelstellingentabel*

Voorkomen kinderarbeid op proefvelden

HZPC heeft in diverse klimaatzones proefvelden waar nieuwe rassen worden getest aan de hand van lokale omstandigheden. Deze proefvelden zijn ook aanwezig in gebieden waar armoede heerst. Kinderarbeid is in deze gebieden een diep geworteld probleem. Kinderen horen op school zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst, is onze mening. Daarom spannen wij ons in om kinderarbeid op onze proefvelden te voorkomen.

Proefveldhouders zijn verplicht een verklaring te ondertekenen dat er geen kinderarbeid op de proefvelden plaatsvindt. Het Plantum akkoord tegen kinderarbeid is hierbij het uitgangspunt geweest en op maat gemaakt voor HZPC. We willen echter meer doen. Het verbieden van kinderarbeid verplaatst namelijk in veel gevallen slechts het probleem en lost de oorzaak niet op. Van belang is om de armoede in een gemeenschap aan te pakken.

We zijn in de opstartfase van een pilot-voedselprogramma in Egypte. Door kinderen scholing te bieden kunnen zij werken aan hun toekomst. Tegelijkertijd met het scholingsprogramma, wordt een voedselprogramma op de school gestart. Bij de scholen worden schooltuinen aangelegd. Hierop wordt door de kinderen zelf groenten verbouwd die zij mee naar huis kunnen nemen. Terwijl de kinderen in de schoolbanken zitten wordt zo toch in het onderhoud van het gezin voorzien.

Op dit moment (medio 2014) worden contacten gelegd met partners in de agrarische sector die in dezelfde regio’s belangen hebben. Bij een positief resultaat uit deze pilot zullen we kijken hoe we dit project naar andere proefveldlocaties kunnen uitbreiden.

Gezond voedingspatroon

Informeren consumenten over de aardappel binnen een gezond voedingspatroon

Aardappelen zitten vol goede en belangrijke voedingsstoffen. Vitamine C, B1, B6, Magnesium, zink, koolhydraten, ijzer, foliumzuur en vezels. Aardappelen passen daarom heel goed binnen een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Ze zijn op allerlei manieren te bereiden en te combineren met verse groenten tot een goede gezonde maaltijd.
Lees meer over de aardappel

HZPC draagt met aardappelen bij aan de wereldvoedselvoorziening door het aanbieden van voedsel- en energierijke voeding. Ook willen we consumenten weer in contact brengen met dit echte natuurproduct uit eigen omgeving, direct van het land. Daarom informeren we zowel jong en oud over de aardappel.

Nationaal Schooltuinproject

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die actief zijn met het kweken van eigen groenten, het ook meer eten en het lekkerder vinden. Er zijn nog altijd veel kinderen die denken dat groenten uit een fabriek komen en alleen te vinden zijn in de supermarkt. Om kinderen meer bewust te maken waar hun eten vandaan komt, hoe het groeit en dat het gezond, leuk en lekker is, is het Nationaal Schooltuinproject gestart. Een initiatief van Spar Supermarkten waar HZPC aan heeft bijgedragen.

In 2013 hebben meer dan 30.000 kinderen in de basisschoolleeftijd van dichtbij de groei en bloei van Innovator en Annabel aardappelen mee kunnen maken. 1500 Scholen en BSO instellingen hebben zich aangemeld, een enorm succes. Ze konden het gratis moestuinpakket afhalen bij Spar en Boerenbond/Welkoop winkels. In dit pakket bevond zich onder andere een kweekzak van 1x1 meter, potgrond, tuinmaterialen, groentezaad en een tuinboek. HZPC heeft 2 rassen beschikbaar gesteld voor het pakket.

Vanaf eind maart kregen de aangesloten scholen wekelijks een digitale nieuwsbrief van de mascotte van het project, tuinman 'Piepertje Pom'.  Dit opvallende aardappelmannetje gaf via zijn eigen twitteraccount en via de website van het Schooltuinproject  tips en adviezen over de werkzaamheden die de kinderen in hun tuintje moeten uitvoeren. Er werden extra activiteiten georganiseerd zoals workshops, excursies en oogstfeesten.

Het Schooltuinproject was een groot succes en kreeg veel waardering. Daarom heeft HZPC ook in 2014 weer deelgenomen. Het aantal scholen dat deelnam had zich in 2014 verdubbeld.

Meer informatie op www.schooltuinproject.nl

Rondleidingen schoolklassen

We geven regelmatig rondleidingen aan schoolklassen door het kassencomplex in Metslawier. Hier kunnen de kinderen de moderne, duurzame kassen bekijken, horen hoe aardappelveredeling werkt en zien hoe aardappels groeien op de proefvelden.

Onderzoek naar koolhydraten

De laatste jaren besteden wij meer aandacht aan de rol van de aardappel in het voedingspatroon van de consument. In dit kader doen we onderzoek naar smaak, vertering en verschillende gezondheidsaspecten.

HZPC neemt deel aan het Carbohydrate Competence Center (CCC). Dit is een publiekprivate samenwerking tussen 19 bedrijven en 6 kennisinstellingen. Het CCC wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Er zijn drie werkvelden:

 1. Onderzoek naar de structuur en functionaliteit van koolhydraten
 2. Onderzoek naar gezonde koolhydraten (ten behoeve van gezondheid)
 3. Onderzoek naar koolhydraatconversie en –verwerking (ten behoeve van de productie van innovatieve duurzame producten)

De kennis die wordt vergaard in deze samenwerking helpt ons bij het ontwikkelen van nieuwe producten voor consument en zakelijke markt. Een voorbeeld van productontwikkeling is het ontwikkelen van een aardappelras met lage calorieën onder de naam Sunlite.

Minder calorie├źn: Sunlite

Naast ondervoeding is ook overvoeding een groeiend wereldwijd probleem. Hoewel een aardappel een lage calorische waarde heeft, is er een speciale light-aardappel ontwikkeld. Sunlite is een smaakvolle aardappel met minder calorieën dan de gemiddelde aardappel. Deze Sunlite aardappelen bevatten slechts 58 kcal per 100 gram, tegen gemiddeld 83 kcal bij de gemiddelde aardappel.

Relatie met stakeholders

HZPC heeft een relatie met vele verschillende stakeholders. Voor deze stakeholders hebben we elk een andere rol. De rol als werkgever, afnemer of klant, toeleverancier, donateur of producent. Met elke stakeholder willen we een goede relatie onderhouden. Dat vinden we zo belangrijk dat we dit als een van onze kernwaarden hebben vastgelegd:

‘We bouwen aan duurzame relaties en nemen verantwoordelijkheid voor onze activiteiten.’

Met betrekking tot duurzaamheid vinden we het belangrijk om in gesprek te zijn met onze telers. In februari 2014 hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor onze pootgoedtelers. Deze stond geheel in het teken van de problematiek rondom bodem en bemesting. Tijdens deze sessies wordt de duurzame ambitie van HZPC toegelicht aan onze telers. Het doel is om gezamenlijk tot nieuwe inzichten en ideeën te komen hoe we gezamenlijk aan een bepaalde problematiek kunnen werken.

We staan continu in dialoog met onze stakeholders. Input voor onze verduurzaming zullen we in de toekomst nadrukkelijker gaan vragen. Daar zullen wij ook structureel onze buitenlandse vestigingen bij betrekken.

 

Externe vertegenwoordigingen
Gerard Backx, CEO van HZPC, is voorzitter van de branchevereniging Plantum* en ESA (The European Seed Association)*.
Plantum behartigt de belangen voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal en treedt namens de sector op als gesprekspartner voor overheden en belangengroeperingen.

Overige externe vertegenwoordigingen:

 • Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)*
 • Stichting Veldleeuwerik*
 • Carbohydrate Competence Centre*
 • VNO-NCW*

Support Goede Doelen

Goede Doelen 2013

Elk jaar worden er rond de Kerst een aantal goede doelen gesteund door HZPC. De goede doelencommissie beoordeelt de door de diverse collega’s aangedragen goede doelen. Er wordt gekozen voor kleinschalige projecten, zowel in Nederland als in het buitenland. Meestal wordt het beschikbare gestelde bedrag van € 10.000 verdeeld over een viertal verschillende projecten.

Educatieondersteuning internationaal
Met de hulp aan dit project willen we ‘bachelor’ en ‘pre-university’ studenten een kans geven om te studeren aan het National College Bagepalli. Bagepalli is met name een agrarisch gebied met een zeer droog klimaat. Ongeveer elke vijf jaar is er watersnood in dit gebied, vaak gevolgd door voedselschaarste.

Dankzij dit project kunnen kinderen van de boerenfamilies in deze streek een financiële bijdrage krijgen om te studeren. Op deze manier kan het collegegeld voor twaalf studenten (zes bachelor en zes pre-university) betaald worden gedurende drie jaar. Donatie € 3.300,- per jaar.

Stichting Vaarwens
Het echtpaar Evert en Inge vaart op een door henzelf volledig gerestaureerde loodstender (eigen woonschip), de Meander V. Zij besloten zich aan te melden als vaarvrijwilligers bij enkele wensstichtingen. Zo verzorgen zij sinds 2007 een aantal gratis vaardagen met langdurig zieke en terminale kinderen. Ook volwassenen komen in aanmerking voor een vaarwens. Vanwege het grote succes van hun inzet liep het aantal vaardagen op tot gemiddeld drie dagen per week. Om dit te kunnen bekostigen is daarom de Stichting Vaarwens opgericht. Via de stichting kunnen zij sponsorgeld inzamelen voor de onkosten en de aanpassingen van het schip bekostigen om brancard- en rolstoelgebruikers veilig aan boord te kunnen nemen. De inzet van het echtpaar is en blijft volledig vrijwilligerswerk. Donatie € 2.500,-.

International Justice Mission
IJM is een mensenrechtenorganisatie die recht verschaft aan slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van gewelddadige onderdrukking.

De vier hoofddoelen zijn:

 • Onmiddellijke bevrijding van en hulp aan slachtoffers
 • Vervolging van daders
 • Nazorg voor slachtoffers
 • Structurele verandering

Een van de familieleden van een van onze medewerkers maakte deel uit van een schrijversteam dat in 24 uur een boek heeft geschreven waarin ze moderne slavernij onder de aandacht brachten. Met dit boek willen ze geld ophalen voor International Justice Mission. Met de donatie van € 2.500,- ondersteunen we nieuwe acties van het IJM om mensen te helpen.

Martzen ten Klooster | research analyst plant pathology (onderzoeksanalist)

Voedselbank De Utjouwer in Joure
De betrokkenheid van medewerkers van het hoofdkantoor Joure bij hun directe omgeving is groot. In 2013 werd door meerdere medewerkers het verzoek ingediend om de Voedselbank De Utjouwer in Joure te ondersteunen met een donatie. Er zijn veel mensen door de economische crisis financieel in de knel gekomen. Door de Voedselbank (naast de aardappelen die structureel aan de Voedselbank Noordoost-Nederland worden verstrekt) met een donatie van € 1.700,- te ondersteunen kunnen zij middelen aanschaffen ter ondersteuning van de voedselpakketvoorziening.

Opbouwen duurzame relatie met de Voedselbank Noordoost-Nederland

Met aardappelen kunnen we gezinnen helpen die financiële problemen hebben. We zijn een langlopende relatie aangegaan met de voedselbank. Vanuit ons distributiecentrum in Emmeloord worden aardappels geleverd aan het distributiecentrum van de Voedselbank voor Noordoost-Nederland. Van daaruit wordt een 40-tal voedselbanken voorzien. Eens per 14 dagen kunnen 6.300 cliënten middels voedselpakketten van aardappelen worden voorzien. Jaarlijks leveren we ruim 18.000 kg aardappelen.

De aardappelen voor de Voedselbanken Dongeradeel en Dantumadeel worden vanuit onze R&D locatie in Metslawier aangeleverd. Vanaf september worden de eerste aardappelen in kratten gehaald. Er worden netzakjes bijgeleverd, zodat de voedselbank de hoeveelheid per klant kan verdelen. Momenteel wordt hier door 140 huishoudens gebruik van gemaakt.

Andere hoofdstukken

Hoofdstuk 1 Bericht van de CEO lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 2 Highlights lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 3 Over onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 4 Duurzaamheid in onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 5 HZPC en medewerkers lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 6 De aardappel: het beste uit de grond lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 7 Zorg voor het milieu lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 8 Werken aan voedselzekerheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 10 Over dit verslag lees dit hoofdstuk

terug naar de beginpagina