Background
Hoofdstuk 8 Werken aan voedselzekerheid

Voedsel voor een groeiende wereldbevolking

De wereldwijde voedselbehoefte blijft sterk groeien. Een toenemende wereldbevolking en een grotere welvaart in verschillende delen van de wereld verklaren deze groei. De groeiende voedselbehoefte kan voor slechts een klein deel geproduceerd worden op nieuw te ontwikkelen landbouwgronden. 

Voor het merendeel (80%) zal in de groeiende voedselbehoefte moeten worden voorzien door hogere opbrengsten op bestaande landbouwgronden. Als marktleider op het gebied van aardappelveredeling hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid te nemen.

Doelstellingstabel*

De uitdagingen:

Wat is nodig:

Het voeden van meer mensen wereldwijd

Ontwikkelen van aangepaste rassen

​Waterschaarste is een van de bedreigingen om voldoende voedsel te kunnen produceren. De aardappel als gewas, en diverse HZPC-rassen in het bijzonder, produceren in korte tijd met relatief weinig water veel gezond basisvoedsel. Aardappelen hebben beduidend minder water nodig dan voedselgewassen als maïs, tarwe en rijst.  Het is om deze reden dat overheden in diverse landen de aardappelteelt stimuleren.

Waterfootprint

Het ontwikkelen van nieuwe rassen voor teelt onder moeilijke omstandigheden (periodes van hitte of droogte, zilte of arme landbouwgrond) is een speerpunt in onze veredelingsstrategie.

Ook het delen van kennis om zodoende de aardappelteelt verder te kunnen optimaliseren zien we als een belangrijke bijdrage van HZPC aan de groeiende behoefte aan gezonde voeding en een verantwoorde teelt. 

Zilte landbouw op Texel

Het bereiken van meer mensen

We hebben de ambitie ieder jaar meer mensen wereldwijd te bereiken met onze producten. Op deze manier dragen wij bij aan voedselzekerheid en een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Op dit moment bereiken we 8% van de totale wereldbevolking met onze aardappelen. Onze doelstelling is om in 2020 9% te bereiken. Dit realiseren we indirect door pootgoed te leveren aan meer landen en in grotere hoeveelheden. We streven ernaar om per jaar één land toe te voegen aan het pakket van landen waaraan we pootgoed leveren.

Het exporteren naar nieuwe landen

Structureel leverden we in 2012 met directe en indirecte verkoop (licentieteelt) aan 86 landen. We spreken over een structurele levering wanneer een land drie jaar achtereen in de pootgoedafzet voorkomt. In de periode van 2010-2012 zijn 14 landen incidenteel beleverd en waren er 2 landen, die twee jaar achtereen op de lijst voorkwamen. Een van deze twee landen is in 2013 weer beleverd. Daarmee kan het land als nummer 87 aan de lijst worden toegevoegd. Er hoefde in 2013 geen land van de lijst te worden afgevoerd.

Somashekhar, R.S. | business development manager

Kennisdelen met telers

Met goede instructies en kennis kunnen telers overal ter wereld het beste uit hun gewas halen. Dit voorkomt het verloren gaan van (een deel van) de oogst, verspilling van grondstoffen of belasting van het milieu. 

Het meeste pootgoed leveren we direct aan telers. Er wordt ook indirect pootgoed ingekocht. Het is niet zeker of die telers beschikking hebben over de juiste informatie. Daarom willen we altijd met de eindgebruiker communiceren. Met behulp van digitale techniek helpen we succes te vergroten. 

De eerste stap die we zetten is het ontwikkelen van een QR-code op het etiket van de verpakking. Door het scannen van de QR-code krijgt de teler toegang tot alle benodigde kennis. Een tweede stap is het in dialoog gaan met de teler over het resultaat van de verschillende rassen. In de nabije toekomst wordt een app ontwikkeld die op elk moment van de dag gebruikt kan worden door telers overal ter wereld. 

Bijdragen aan een gezonde voeding

Het is ons doel om de teelt van aardappelen over de gehele wereld te verbeteren. Met het gewas aardappel kunnen telers over de gehele wereld in een korte periode, met relatief weinig water goede voeding produceren die rijk is aan vitamines en koolhydraten. Wij willen de voedingswaarde per m2 teelt verhogen en zo een bijdrage leveren aan de verbetering van de wereldwijde voedselvoorziening.

Nutriëntenoverzicht

Superfood: Perupa’s

Nieuw en geheel voor de superfoods trend van nu, is ons concept Perupa’s. De rassen Blue Star, Magenta Love en Violet Queen zijn specialty rassen. Zij worden onder de merknaam Perupa’s op de markt gebracht. Kenmerkend voor deze rassen is de veelkleurigheid en vorm. Een aantal Perupa-rassen hebben een hoger aandeel anthocyanen, de kleurstof die bijvoorbeeld ook in rode bieten zit. Dit is een antioxidant, die in wetenschappelijke publicaties naar voren komt als een stof met gezondheidsbevorderende eigenschappen. Dit past heel goed in de trend van het eten van extra gezond voedsel, ook wel superfoods genoemd.
 
Perupa’s zijn vooralsnog gericht op professionele koks en de culinaire consument die gezond voedsel belangrijk vindt.

Minder calorieën: Sunlite

Naast ondervoeding is ook overvoeding een groeiend wereldwijd probleem. Hoewel een aardappel een lage calorische waarde *heeft, is er een speciale light-aardappel ontwikkeld. Sunlite is een smaakvolle aardappel met minder calorieën dan de gemiddelde aardappel. Deze Sunlite aardappelen bevatten slechts 58 kcal per 100 gram, tegen gemiddeld 83 kcal bij de gemiddelde aardappel.

Zorg voor genetische bronnen

Toevoegen biodiversiteit &
het maken van nieuwe aardappelrassen

Jaarlijks wil HZPC 5 nieuwe rassen toevoegen aan de rassenlijst. In de afgelopen jaren zijn de volgende rassen opgenomen:

     
Jaar 2011/2012 2012/2013
     
Aantal rassen opgenomen op de rassenlijst 5 8
     
Namen Celandine Blue Star
  Flamenco Gioconda
  Memphis Magenta Love
  Kastelli Navigator
  Sultana Orlena
    Sunita
    Talentine
    Violet Queen

 

Perupa's

De rassen Blue Star, Magenta Love en Violet Queen zijn specialty rassen. Zij worden onder de merknaam Perupa’s op de markt gebracht. Kenmerkend voor deze rassen is de veelkleurigheid en vorm. Een aantal Perupa-rassen hebben een hoger aandeel anthocyanen, de kleurstof die bijvoorbeeld ook in rode bieten zit. Dit is een antioxidant, die in wetenschappelijke publicaties naar voren komt als een stof met gezondheidsbevorderende eigenschappen. Dit past heel goed in de trend van het eten van extra gezond voedsel, ook wel superfoods genoemd.

Zorgdragen voor genetische diversiteit

Wij streven ernaar de genetische diversiteit van het aardappelgewas in stand te houden. Daarmee blijft deze natuurlijke rijkdom ook voor toekomstige generaties beschikbaar. 

Voor de wereldvoedselvoorziening is genetische diversiteit (verschillende herkomst) heel belangrijk. Als veredelingsbedrijf moeten we kunnen inspelen op veranderende eisen aan de aardappelteelt en aan veranderende omstandigheden.

Er kunnen nieuwe ziekten en plagen ontstaan, het klimaat verandert en de wereldbevolking groeit. Ook neemt de vraag naar duurzame productie toe en veranderen wensen van consumenten. De oplossing voor nieuwe vraagstukken is soms te vinden in de eigenschappen van oude rassen, in planten in andere landen (in landbouwsystemen of daarbuiten) of in genenbanken.

Onze focus ligt op:

  • het maken van nieuwe aardappelrassen zodat genetische diversiteit blijft behouden
  • het steunen en samenwerken met genenbanken wereldwijd 
  • het mogelijk maken van vrij gebruik van genetisch materiaal voor verdere veredeling (breeders exemption).

Verantwoord omgaan met genetisch materiaal:
samenwerking met genenbanken

HZPC hecht veel waarde aan een goede samenwerking met genenbanken. Zo kan op een duurzame manier worden samengewerkt met de meest belangrijke bronnen voor genetische diversiteit. We maken gebruik van de collecties die in Nederland en Duitsland aanwezig zijn bij de genenbanken. 

Samenwerking CIP en benefit sharing in Peru

In 2014 zijn HZPC en een supportgroep van diverse organisaties in Peru, onder leiding van het International Potato Center (CIP), gaan samenwerken aan de opstart van een praktisch en kleinschalig benefit sharing initiatief met en voor zogenaamde custodian boeren in de Andes.

Zeer recent in 2014 is HZPC een samenwerking aan gegaan met het CIP (International Potato Centre) in Peru. Deze organisatie levert duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen als honger, armoede en het verdwijnen van natuurlijke grondstoffen. Het gezamenlijke project is ter ondersteuning van het in stand houden van genetische diversiteit met daaraan gekoppeld benefit sharing. Dit project zal in eerste instantie 3 jaar duren.

Lees meer over het project

Breeders exemption

Genetische bronnen en ook biodiversiteit zijn het uitgangsmateriaal voor plantenveredeling. Meestal worden moderne rassen als genetische bron ingezet voor veredeling. Soms worden ook wilde verwanten van de cultuurgewassen en landrassen * gebruikt. Het is daarom van groot belang voor plantenveredeling om toegang te hebben tot alle genetische bronnen.

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Plantum heeft een standpunt geformuleerd voor het mogelijk maken van vrij gebruik van genetisch materiaal voor verdere veredeling of wel breeders exemption. 

Dit standpunt luidt:

  1. Octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal dient vrij beschikbaar te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.
  2. Gebruik en exploitatie van deze nieuwe rassen dienen vrij te zijn overeenstemming met de breeders’ exemption van het UPOV Verdrag.
  3. De hiervoor genoemde vrije beschikbaarheid, gebruik en exploitatie mogen op geen enkele wijze direct of indirect belemmerd worden door het octrooirecht.

HZPC onderschrijft ten volle het standpunt van Plantum ten aanzien van de breeders exemption en is van mening dat dit wereldwijd van toepassing zou moeten zijn.

Andere hoofdstukken

Hoofdstuk 1 Bericht van de CEO lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 2 Highlights lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 3 Over onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 4 Duurzaamheid in onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 5 HZPC en medewerkers lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 6 De aardappel: het beste uit de grond lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 7 Zorg voor het milieu lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 9 Maatschappelijke betrokkenheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 10 Over dit verslag lees dit hoofdstuk

terug naar de beginpagina