Background

Verduurzaming is binnen HZPC is al geruime tijd onderdeel van onze missie en ons handelen. Ons product is van nature duurzaam. Belangrijk voor een duurzame bedrijfsvoering is onze bijzondere aandeelhoudersstructuur. Onze belangrijke stakeholders - telers, kwekers en medewerkers – kunnen door het kopen van certificaten participeren in ons bedrijf. Gezamenlijk eigenaarschap zorgt voor gedeelde waarden en belangen. En realiseert een hoge betrokkenheid onderling. Op deze manier denken en groeien zij met ons mee.

Uitdagingen

De wereldbevolking zal rond 2050 zijn toegenomen tot tenminste 9 miljard mensen. Voor het voeden van al deze mensen zal voldoende en verantwoord voedsel beschikbaar moeten zijn. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor mens en maatschappij. Maar ook voor het milieu. Zoet water is schaars en de bodem niet overal geschikt voor landbouw. Daarnaast zorgen ziektes onder voedingsgewassen, beperkte productiekennis en inefficiënte verwerking, voor minder opbrengsten of zelfs voedselverspilling.

Een andere uitdaging is het gebrek aan voedingsstoffen (nutriënten) in de voeding. Een tekort aan vitamines en bouwstoffen zorgen voor een slechtere gezondheid en vermindert het welzijn van grote groepen mensen.

Onze bijdrage

Onze missie is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Dat doen we op een verantwoorde manier die goed is voor het milieu, voor mens en dier. We zetten ons in op twee fronten:

  1. het verkleinen van de voetafdruk van onze bedrijfsvoering
  2. het toevoegen van waarde door de ontwikkeling van verantwoorde voeding voor een wereldwijde bevolking.

Onze ambitie

Het gewas aardappel maakt het mogelijk om in een korte periode en met relatief weinig water, goede voeding te produceren: rijk aan vitamines en koolhydraten. Wij willen een bijdrage leveren om de aardappelteelt in de wereld te verbeteren. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het delen van kennis om zo de aardappelteelt te optimaliseren zien we als belangrijke bijdrage aan de groeiende behoefte aan gezonde voeding en een verantwoorde teelt.

Veredeling

HZPC maakt gebruik van de modernste veredelingstechnieken. Met steeds meer en nieuwe mogelijkheden werken we aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame en verantwoorde aardappelrassen. De HZPC aardappelrassen zijn ontwikkeld zonder gebruik te maken van genetische modificatie (GMO).

Onze strategie voor verduurzaming:

De drie pijlers van ons duurzaamheidbeleid

  1. Zorg voor het milieu*
  2. Voedselzekerheid*
  3. Maatschappelijke betrokkenheid*

Het fundament onder al onze activiteiten zijn de duurzame relaties die wij hebben met onze medewerkers, telers en kwekers. De activiteiten binnen de drie pijlers zijn gericht op onze bedrijfsvoering (verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen) en op de ontwikkeling van verantwoorde voeding (door onze producten en diensten).

Onze belangrijkste stakeholders:

Stakeholders Contact/dialoog
   
Aangesloten telers Een-op-een-contacten met een daarvoor verantwoordelijke HZPC-collega
  Telerbijeenkomsten
  Management Informatie
  Website / HZPC Online
  Relatiemagazine (Ruggespraak)
  E-magazine
   
Aangesloten kwekers Een-op-een-contacten met een daarvoor verantwoordelijke HZPC-collega
  Management informatie
  Website / HZPC Online
  Relatiemagazine (Ruggespraak)
  E-magazine
   
Medewerkers Een-op-een-contacten met leidinggevende, directe collega’s en collega’s dwars door formele communicatielijnen heen
  Werkoverleg
  Intranet
  Functioneringsgesprekken
  Relatiemagazine (Ruggespraak)
  E-magazine
  Training en opleiding
   
Consumenten Consumentenonderzoek
  Communicatie via websites
  Beurzen
   
Klanten Een-op-een-contacten
  Beurzen
  Workshops
  Bedrijfsbezoek telers
   
Overheden Samenwerkingsverbanden en partnerships
  Periodieke rapportages
   
(Voedings)wetenschap Samenwerkingsverbanden en partnerships
   
Leveranciers Procurement
  Leveringsvoorwaarden
   
Maatschappelijke organisaties Samenwerkingsverbanden en partnerships
   
Certificaathouders Certificaathoudervergadering
   
Koepelorganisaties Samenwerkingsverbanden en partnerships

De MVO-organisatie

HZPC heeft een MVO-werkgroep bestaande uit 10 personen die een dwarsdoorsnede vertegenwoordigen van de Nederlandse organisatie. Elk werkgroeplid is verantwoordelijk voor een eigen thema. De doelstellingen en de invulling van de MVO-activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd door een werkgroeplid en zoveel mogelijk breed in de organisatie geïmplementeerd. HZPC hecht veel waarde aan medewerkers die zelf met initiatieven komen die gedragen worden door de organisatie. De werkgroep komt zesmaal per jaar bijeen en vergadert, via het Management Team, tweemaal per jaar met Directie.

Goede Doelen commissie

Onze Goede Doelen commissie bestaat uit 4 personen en is verantwoordelijk voor het toekennen van donaties naar vier, door medewerkers aangedragen, Goede Doelen.

Code of conduct

Wij werken momenteel aan een Code of Conduct. Een verkorte weergave hiervan kunt u hier alvast bekijken. Code of Conduct

 

Andere hoofdstukken

Hoofdstuk 1 Bericht van de CEO lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 2 Highlights lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 3 Over onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 5 HZPC en medewerkers lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 6 De aardappel: het beste uit de grond lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 7 Zorg voor het milieu lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 8 Werken aan voedselzekerheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 9 Maatschappelijke betrokkenheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 10 Over dit verslag lees dit hoofdstuk

terug naar de beginpagina