Hoofdstuk 3 Over onze organisatie

We voeden miljoenen mensen wereldwijd

Background

Elke dag voeden we met onze aardappelen miljoenen mensen wereldwijd. Het is onze missie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. We zijn een internationaal opererende onderneming, toonaangevend in de markt van pootaardappelen.

Wij ontwikkelen nieuwe, innovatieve aardappelrassen. En zijn leverancier van pootaardappelen die aan 87 verschillende landen worden geleverd. Onze kwalitatief hoogstaande aardappelrassen worden op vrijwel alle continenten in de wereld geteeld. We werken samen met 55 kwekers en 800 telers. Wij produceren zo’n 70 rassen en leveren gezamenlijk jaarlijks 700.000 ton pootgoed.

Onze kernwaarden zijn:

• We are dedicated to reach our goals*

• We think in opportunities to create outstanding solutions*

• We build long term relations and take responsibility for our actions*

• Our success is driven by knowledge and personal development*

Overzicht organisatie

Directieteam*
Management team*
Raad van commissarissen*
Ondernemingsraad*
Manager*

Van teler tot consument

De waardeketens waarin we opereren omvatten alle activiteiten vanaf de research naar nieuwe en betere rassen, tot aan de consument die onze producten gebruiken (als vers product, in de vorm van frites, chips of voorbewerkt). We willen waarde toevoegen aan elk onderdeel van deze waardeketens.

Het product aardappel kent verschillende waardeketens. Zo is bijvoorbeeld een consument die in Algerije zijn aardappelen koopt op de lokale markt onderdeel van een andere waardeketen dan een consument die in Amerika frites bestelt bij een McDonalds restaurant.

We werken vanuit een sectorgerichte aanpak. Elke sector richt zich op een specifieke waardeketen. We zijn werkzaam in vijf sectoren: Traditional, Retail, Fresh, French Fries, Crisps en Peeled. De laatste drie zijn de processing sectoren.

De sector Traditional richt zich op de waardeketen waarin de consument zijn aardappelen onverpakt  koopt op de lokale versmarkt. De sector Retail Fresh richt zich op de waardeketen waarin de consument zijn verse aardappelen in de supermarkt koopt. De processing sectoren richten zich op de waardeketens van de consument die frites (French Fries), chips (Crisps) of geschilde aardappelen (Peeled) koopt.

Samenwerken in de keten

We willen onze kennis van aardappelen continu verbeteren om samen met onze kwekers nieuwe rassen te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van onze klanten. Om ons te onderscheiden van de concurrentie willen wij toegevoegde waarde leveren aan alle partijen in de waardeketen en willen we een betrouwbare partner zijn.

We hebben in de keten met verschillende partijen overleg. Zo hebben wij met de processing industrie nauw contact. We zoeken oplossingen voor maatschappelijk relevante vragen. Zoals van de frietbakker: ‘kun je een gezonder frietje maken?’ Of van een fabriek: ‘hoe kunnen we slimmer en efficiënter produceren?’ Wij zoeken mee naar oplossingen. Met een steeds beter product, en minder food waste als resultaat.

“Natuurlijke bronnen in ere houden en beschermen”

Durk Seepma | bedrijfsleider Sippenburch

Verbondenheid met onze telers

We zijn trots op onze telers in de verschillende landen. Zij leveren pootaardappelen van hoogwaardige kwaliteit. Hun bedrijven zijn onlosmakelijk met ons verbonden. Dat betekent ook wederzijdse zorg. Telers spannen zich in voor een hoge kwaliteit. Terwijl een van onze ondernemingsdoelstellingen het uitbetalen is van een concurrerende prijs aan onze pootgoedtelers in de verschillende landen.

Bijzondere aandeelhoudersstructuur

HZPC Holland B.V. is een bedrijf van betrokkenen. Dat betekent dat we ons niet enkel inspannen voor aandeelhouderswaarde, maar vooral voor het behalen van een duurzaam resultaat voor onze telers, kwekers, medewerkers en de maatschappij.

HZPC is letterlijk een bedrijf van telers, kwekers en medewerkers. Alleen zij kunnen HZPC-certificaten van aandelen kopen en verhandelen. Zij financieren de onderneming met risicodragend kapitaal. Houders van de HZPC-certificaten zijn verenigd in De Vereniging HZPC. Zij heeft 100% van de aandelen in haar bezit. De algemene ledenvergadering kiest en benoemt het bestuur. 

In de statuten van de vennootschap is vastgelegd welke bevoegdheden de algemene vergadering van aandeelhouders heeft. Daarnaast moet de directie specifieke besluiten ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Onze belangrijke stakeholders: telers, kwekers en medewerkers hebben zo een stem in de koers van de onderneming.

Financiële kerngegevens

 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
x 1 miljoen euro          
           
Resultaat          
Geconsolideerde netto-omzet 225,9 210,4 283,9 229,2 280,6
Brutomarge 34,3 32,9 43,2 39,1 46,1
Nettoresultaat boekjaar 4,8 3,6 8,6 4,4 1,0
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1,6 1,9 2,1 2,2 2,4
Investeringen in materiële vaste activa 2,7 6,2 1,0 2,9 2,1
           
Balans          
Eigen vermogen exclusief voorgesteld dividend 32,7 34,1 37,1 38,6 38,8
Nettokasstroom uit opreationele activiteiten -0,5 7,9 0,3 3,9 8,7
Liquide middelen 22,5 20,5 20,6 12,4 17,8
Schuld inzake telerdepositio's 17,5 16,9 20,0 16,6 20,8
Balanstotaal 74,7 75,3 79,8 82,9 91,1
           
Vermogen in % van het balanstotaal 43,8% 45,3% 46,5% 46,6% 42,6%

 

Andere hoofdstukken

Hoofdstuk 1 Bericht van de CEO lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 2 Highlights lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 4 Duurzaamheid in onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 5 HZPC en medewerkers lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 6 De aardappel: het beste uit de grond lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 7 Zorg voor het milieu lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 8 Werken aan voedselzekerheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 9 Maatschappelijke betrokkenheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 10 Over dit verslag lees dit hoofdstuk

terug naar de beginpagina