Background
Bericht van de CEO Hoofdstuk 1

'De aardappel ís
van nature duurzaam’

Dit is het eerste duurzaamheidverslag van HZPC. Sinds 2008/2009 schrijven we over duurzaamheid in ons jaarverslag. Vanaf nu zullen we elke twee jaar, online verslagleggen over onze voortgang. De verslaggeving op deze wijze is nieuw. Met verduurzaming zelf zijn we al jaren bezig.

Wij zijn werkzaam in de agribusiness, de landbouw. Daar is duurzaam ondernemen het hart van de business. Wie vandaag goed zorgt voor zijn gewassen, de bodem en zijn omgeving, zal ook toekomstige generaties verantwoord kunnen blijven voeden.

HZPC kent haar verantwoordelijkheid. We hebben als een van ’s werelds grootste leveranciers van pootaardappelen, de missie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. We zijn ambitieus. En tegelijkertijd realistisch. Want de aardappelen die wij ontwikkelen zijn van nature verantwoord op vele fronten tegelijk.

Onze maatschappij kent grote uitdagingen voor de toekomst. Hoe gaan we in 2050 ruim 9 miljard mensen verantwoord voeden? Hoe zorgen we voor voedingrijk voedsel? Hoe zorgen we, dat ook in landen met waterschaarste of met beperkte landbouwgrond, voldoende en betaalbaar voedsel kan worden geproduceerd? Deze vragen houden ons dagelijks bezig.

Ons vak is veredeling. Hiermee zijn wij in staat om onze aardappelrassen in de meest uitdagende gebieden te laten groeien. Het pootgoed meer te laten produceren en tegelijkertijd minder water te laten verbruiken. Hiermee kunnen we het gebruik van kunstmest en pesticiden reduceren tot een minimum. Of de aardappel nog voedzamer en gezonder te maken dan hij al is.

We werken van teler tot consument. Het delen van kennis is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidstrategie. Met kennis kunnen ziektes en misoogsten worden voorkomen, kan er  efficiënter worden gewerkt, wordt voedselverspilling tegen gegaan en kan een gezond voedingspatroon worden aangehouden.

Duurzaamheid binnen HZPC richt zich zowel op het ontwikkelen van verantwoord basisvoedsel voor iedereen, als op het verkleinen van de voetafdruk van onze eigen bedrijfsvoering. We hebben op deze vlakken concrete stappen gezet. De komende jaren zullen we dit structureel uitrollen over onze bedrijfsvoering bij onze dochterondernemingen over de gehele wereld. We willen komende periode bovendien meer nadruk leggen op details. Het is onze overtuiging dat grote ambities worden waargemaakt als we aandacht geven aan de, op het oog, kleine zaken. 

Om duurzaamheid op elk niveau goed te verankeren hebben we de inzet en betrokkenheid van al onze medewerkers, kwekers en telers wereldwijd nodig. Zij zijn degenen die helpen om onze duurzame missie te volbrengen.

Gerard Backx

CEO

Andere hoofdstukken

Hoofdstuk 2 Highlights lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 3 Over onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 4 Duurzaamheid in onze organisatie lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 5 HZPC en medewerkers lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 6 De aardappel: het beste uit de grond lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 7 Zorg voor het milieu lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 8 Werken aan voedselzekerheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 9 Maatschappelijke betrokkenheid lees dit hoofdstuk Hoofdstuk 10 Over dit verslag lees dit hoofdstuk

terug naar de beginpagina