'De aardappel is van nature verantwoord'

Bericht van de CEO
Hoofdstuk 1

De Hoogtepunten

Highlights
Hoofdstuk 2

We voeden miljoenen mensen wereldwijd

Over onze organisatie
Hoofdstuk 3

Verduurzaming als onderdeel van onze missie en handelen

Duurzaamheid in onze organisatie
Hoofdstuk 4

Het leven van onze waarden

HZPC en medewerkers
Hoofdstuk 5

Het beste uit de grond

Over de aardappel
Hoofdstuk 6

Natuurlijke bronnen in ere houden en beschermen

Zorg voor het milieu
Hoofdstuk 7

Voedsel voor een groeiende wereldbevolking

Werken aan voedselzekerheid
Hoofdstuk 8

Van betekenis zijn voor onze maatschappelijke omgeving

Maatschappelijke Betrokkenheid
Hoofdstuk 9

Duurzaamheid draait om dóen!

Over dit verslag
Informatie